Skip to main content
Cine are dreptul la pensie de urmas

Cine are dreptul la pensie de urmas

Cine are dreptul la pensie de urmas. Pensia de urmaș este un ajutor social acordat familiei persoanei decedate care a fost pensionar sau îndeplinea condițiile pentru a obține o pensie. Această prestație socială este menită să ofere suport financiar rudelor apropiate ale pensionarului decedat. Dar cine are, de fapt, dreptul legal de a încasa pensia de urmaș în România? Haideți să vedem care sunt condițiile de eligibilitate.

Cine are dreptul la pensie de urmas: Criterii generale

Pentru a determina cine poate primi pensia de urmaș, trebuie îndeplinite anumite condiții legate atât de persoana decedată, cât și de potențialii beneficiari. Iată care sunt principalele cerințe:

 • Persoana decedată trebuie să fi avut statut de pensionar la data morții sau să fi îndeplinit condițiile de pensionare.
 • Solicitanții pensiei de urmaș trebuie să aibă domiciliul stabil în România.
 • Veniturile lunare brute ale solicitanților să fie sub o anumită limită stabilită prin lege.
 • Să existe o relație de rudenie apropiată sau de dependență economică față de persoana decedată.

Deci, în principiu, rudele apropiate ale pensionarului decedat pot avea dreptul la pensia de urmaș, dacă îndeplinesc criteriile de mai sus.

Cine sunt potențialii beneficiari ai pensiei de urmaș

Conform legislației din România, următoarele categorii de persoane pot primi pensie de urmaș, în ordinea de prioritate:

1. Copiii şi soţul supravieţuitor

 • Copiii minori ai pensionarului decedat.
 • Copiii aflaţi în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
 • Copiii adulţi cu handicap, pe toată durata handicapului, dacă nu realizează venituri peste limita legală.
 • Soţul/soţia supravieţuitor(oare), dacă nu realizează venituri proprii peste plafonul stabilit.

2. Părinţii pensionarului decedat

 • Părinţii pensionarului decedat, dacă au vârsta standard de pensionare şi nu au venituri proprii sau acestea sunt sub limita legală.

3. Fraţii/surorile şi bunicii pensionarului decedat

 • Fraţii, surorile, bunicii şi nepoţii pensionarului decedat, dacă îndeplinesc condiţiile de vârstă şi venituri.

Aşadar, în principiu, toţi aceştia pot beneficia de pensie de urmaş în 2023, dacă sunt eligibili conform legii.

Citeste si articolul: Ce drepturi au copiii veteranilor de razboi.

Care este cuantumul pensiei de urmaș

Valoarea pensiei de urmaș diferă în funcție de numărul acestor pensii acordate și de veniturile proprii ale beneficiarilor:

 • O singură pensie de urmaș se acordă în cuantum de 50% din pensia persoanei decedate.
 • Două sau mai multe pensii de urmaș se acordă în cuantum de 75% din pensia persoanei decedate.
 • Dacă veniturile proprii ale beneficiarilor depășesc o anumită limită, pensia de urmaș se reduce cu cât depășește acea limită.
 • Cuantumul pensiei de urmaș nu poate fi mai mare decât pensia persoanei decedate.

Deci, valoarea concretă depinde de situația specifică a fiecărui caz în parte.

cine are dreptul la pensie de urmas 1
Cine are dreptul la pensie de urmas.

Cum se obţine pensia de urmaş? Pașii de urmat

Pentru a obține pensia de urmaș, rudele îndreptățite ale persoanei decedate trebuie să parcurgă următorii pași:

 • Să depună cererea pentru pensia de urmaș la casa teritorială de pensii, însoțită de actele doveditoare necesare.
 • Să prezinte documentele care atestă gradul de rudenie cu pensionarul decedat (certificat de căsătorie, certificate de naștere etc).
 • Să furnizeze adeverințe de elev/student pentru copiii aflați în întreținere.
 • Să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul.
 • Să declare veniturile proprii realizate.
 • Să prezinte certificatul de deces în original al pensionarului decedat.
 • După depunerea cererii, casa de pensii va evalua dosarul și va emite decizia de admitere/respingere a pensiei de urmaș.
 • Beneficiarii admiși vor primi lunar pensia de urmaș, prin virament bancar.

Procedura este relativ simplă, iar pensia poate fi obţinută în timp util de către rudele îndreptăţite.

Cât timp se acordă pensia de urmaș?

Pensia de urmaș se acordă rudelor îndreptățite pe perioadă determinată sau pe viață, în funcție de situația specifică:

 • Pe perioadă determinată – până la majorat sau finalizarea studiilor pentru copiii în întreținere.
 • Pe viață – în cazul soțului/soției supraviețuitor(oare) care nu are venituri proprii sau acestea sunt sub plafonul legal.
 • De asemenea, pe viață pentru copiii și adulții cu handicap grav și accentuat.
 • În alte cazuri, până la modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului (limită de vârstă, de venituri etc).

Așadar, durata acordării pensiei de urmaș diferă de la caz la caz, în funcție de situația beneficiarului.

Citeste si articolul: Cine ramane in casa dupa divort.

Situații în care se suspendă sau încetează pensia de urmaș

Există anumite situaţii în care plata pensiei de urmaş poate fi suspendată sau încetată:

 • Dacă beneficiarul pierde calitatea de soţ supravieţuitor, prin recăsătorire.
 • Copiii urmași împlinesc vârsta de 16 ani şi nu mai urmează studii.
 • Copiii urmași finalizează studiile, la împlinirea vârstei de 26 de ani.
 • Veniturile beneficiarului depăşesc plafonul legal admis.
 • Beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale privind gradul de invaliditate etc.
 • În caz de deces al beneficiarului pensiei de urmaş.

Așadar, pensia de urmaș se acordă doar în perioada în care sunt îndeplinite toate criteriile legale pentru obținerea acestei prestații sociale.

Concluzii

Pensia de urmaș reprezintă o formă de protecție socială foarte importantă pentru familiile care rămân fără sprijin financiar în urma decesului susținătorului.

Potrivit legii, principalele categorii care pot beneficia sunt copiii, soțul/soția, părinții, frații/surorile și bunicii pensionarului decedat. Pentru a primi pensia de urmaș trebuie îndeplinite anumite condiții de vârstă, venituri, grad de rudenie etc.

Cuantumul pensiei diferă în funcție de situație, iar perioada de acordare poate fi determinată sau pe viață. Există motive precise pentru care pensia de urmaș poate fi suspendată sau încetată.

Cine are dreptul la pensie de urma? Pensia de urmaș este destinată susținerii financiare a rudelor cele mai apropiate ale pensionarului decedat, dacă se încadrează în condițiile impuse de legislația din România.

Mai multe informatii gasiti pe Casa Nationala de Pensii Publice.