Skip to main content
Cine beneficiaza de ajutor social

Cine beneficiaza de ajutor social? Categorii sociale

Ajutorul social este o formă de asistență socială acordată de statul român celor mai defavorizate categorii de cetățeni. Acest ajutor este menit să asigure un venit minim garantat pentru persoanele care nu au alte surse de venit sau ale căror venituri sunt sub un anumit prag. Deci, cine beneficiaza de ajutor social?

Condiții generale pentru acordarea ajutorului social

Pentru a putea primi ajutor social trebuie îndeplinite anumite condiții. În primul rând, venitul lunar pe membru de familie trebuie să fie sub o anumită valoare. În al doilea rând, persoana care solicită ajutorul social trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România. De asemenea, trebuie să fie apte de muncă, dar să nu aibă loc de muncă. Există și alte condiții specifice în funcție de categoria socială.

Cine beneficiaza de ajutor social: Categorii sociale

Iată care sunt principalele categorii sociale care pot beneficia de ajutor social în 2023, dacă îndeplinesc condițiile generale menționate mai sus:

Șomeri
Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și nu au niciun fel de venituri.

Persoane cu dizabilități
Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulți și copii, care nu realizează alte venituri.

Pensionari
Pensionarii care au pensii foarte mici, sub nivelul ajutorului social. De exemplu, pensionarii agricultori.

Copii
Copiii în vârstă de până la 18 ani, ale căror familii nu le pot asigura condiții minime de creștere și educare.

Tineri post-instituționalizați
Tinerii care au împlinit 18 ani și care au trăit în sistemul de protecție a copilului. Ei pot primi ajutor social până la vârsta de 26 de ani.

Victime ale violenței domestice
Femeile victime ale violenței domestice, precum și copiii aflați în întreținerea acestora, care nu realizează venituri.

Alte categorii
Mai pot primi ajutor social și alte categorii, precum: persoane fără adăpost, persoane care ies din detenție, pacienți cu boli cronice, gravide fără venituri etc.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social

Pentru a primi ajutor social, persoanele din categoriile enumerate mai sus trebuie să depună o cerere și documente doveditoare la primăria localității de domiciliu sau reședință.

Iată care sunt principalele acte necesare:

  • acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
  • acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, deces)
  • acte de venit (adeverințe salarii, taloane pensii, ajutoare sociale etc)
  • acte privind componența gospodăriei și a locuinței
  • adeverințe medicale, în cazul persoanelor cu dizabilități sau boli
  • hotărâri judecătorești, în cazurile de divorț, încredințare minori, măsuri de protecție etc.
  • alte acte, în funcție de situația persoanei (șomer, student, gravidă etc).

Toate actele trebuie să fie în original sau în copii legalizate. Cererea și actele vor fi analizate de angajații primăriei, care vor decide dacă se acordă sau nu ajutorul social.

Cuantumul ajutorului social în 2023

Valoarea ajutorului social diferă în funcție de situația persoanei sau familiei. În 2023, ajutorul social de bază, pentru o persoană singură, este de 168 lei pe lună. Pentru o familie formată din 2 persoane, ajutorul crește la 300 lei pe lună. Pentru fiecare persoană în plus, se adaugă câte 75 lei la valoarea ajutorului.

De exemplu, pentru o familie de 5 persoane, ajutorul social va fi de 600 lei (300 lei pentru primele 2 persoane + câte 75 lei pentru celelalte 3). Există și anumite suplimente care măresc valoarea ajutorului în anumite cazuri.

Cine beneficiaza de ajutor social 1

Modalități de plată a ajutorului social

Ajutorul social se acordă, de regulă, lunar, prin mandat poștal. Banii pot fi ridicați de la oficiul poștal sau, dacă localitatea permite, pot fi virați direct în cont bancar.

În unele cazuri excepționale, precum urgențe medicale, ajutorul social se poate acorda și ocazional, o singură dată. De asemenea, ajutorul se poate acorda sub formă de tichete sociale, nu numai bani.

Citeste si articolul: Cine are dreptul la pensie de urmas.

Obligațiile beneficiarilor de ajutor social

Persoanele care primesc ajutor social au anumite obligații, precum: să comunice în termen de 10 zile orice modificare în componența familiei sau a veniturilor, să efectueze controalele medicale periodice și să urmeze programele de pregătire profesională oferite.

Nerespectarea obligațiilor poate duce la încetarea dreptului la ajutor social. Ajutorul se acordă, de regulă, pe o perioadă de maxim 2 ani, după care trebuie reînnoită cererea și actele doveditoare.

Așadar, în 2023 ajutorul social se acordă celor mai vulnerabile categorii sociale – șomeri, persoane cu dizabilități, pensionari, copii, victime ale violenței domestice etc. Pentru a beneficia de acest ajutor e nevoie de îndeplinirea anumitor condiții și depunerea de documente justificative la primărie.

Cuantumul ajutorului depinde de componența familiei, putând ajunge până la câteva sute de lei pe lună. Banii se acordă lunar prin mandat poștal sau în cont bancar. Ajutorul social reprezintă o măsură importantă de protecție socială pentru cei mai nevoiași români.