Skip to main content

Copyright

Info Master

1. Drepturile de autor și protecția conținutului
Toate materialele prezente pe acest site web, incluzând, dar fără a se limita la, texte, articole, imagini, ilustrații, fotografii, videoclipuri, logo-uri, grafică și orice alte materiale similare (denumite în continuare “Conținut”) sunt proprietatea exclusivă a infoMaster.ro și/sau a colaboratorilor săi și sunt protejate de legea drepturilor de autor și de alte legi privind proprietatea intelectuală aplicabile la nivel național și internațional.

2. Limitarea utilizării conținutului
Nici o parte a Conținutului acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită, transmisă, copiată, descărcată, afișată public, modificată, adaptată, tradusă, exploatată comercial sau folosită în alte scopuri fără acordul prealabil scris al proprietarului și titularului drepturilor de autor, infoMaster.ro. Încălcarea acestor restricții constituie o încălcare a drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală și poate atrage sancțiuni civile și penale.

3. Scopul informațiilor furnizate
Conținutul furnizat pe acest site este destinat doar scopurilor educaționale și informaționale și nu trebuie considerat sfat legal, medical, veterinar, tehnic sau profesional. Utilizatorii site-ului infoMaster.ro sunt încurajați să consulte un profesionist competent în domeniul respectiv înainte de a lua orice decizie sau de a acționa pe baza informațiilor furnizate pe acest site.

4. Modificări și actualizări ale conținutului
infoMaster.ro își rezervă dreptul de a modifica, completa, șterge sau actualiza Conținutul site-ului în orice moment și fără notificare prealabilă. infoMaster.ro nu garantează că informațiile prezentate pe site sunt complete, exacte sau actualizate în permanență.

5. Termeni și condiții de utilizare și politica de confidențialitate
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare și politica de confidențialitate a infoMaster.ro. Aceste documente pot fi modificate periodic, iar utilizatorii sunt responsabili să se informeze cu privire la eventualele actualizări.

6. Legături către alte site-uri
Acest site poate conține legături către alte site-uri web. infoMaster.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, politicile de confidențțialitate, termenii și condițiile sau alte aspecte ale site-urilor terțe. Utilizatorii sunt încurajați să examineze politicile de confidențialitate și termenii de utilizare ai acestor site-uri terțe înainte de a le vizita sau de a furniza informații personale.

7. Exonerarea de răspundere
Utilizarea acestui site și a Conținutului său este pe riscul propriu al utilizatorului. infoMaster.ro nu garantează că site-ul sau Conținutul său vor fi lipsite de erori, întreruperi, defecțiuni tehnice sau alte probleme. infoMaster.ro și colaboratorii săi nu vor fi responsabili pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, exemplare, punitiv sau consecvențiale, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profit, pierderea datelor, prejudicii morale sau de altă natură care ar putea apărea în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau performanța acestui site sau a Conținutului său.

8. Legislația aplicabilă și competența juridică
Această notă de copyright și orice dispută sau reclamație care decurge din sau în legătură cu utilizarea site-ului infoMaster.ro vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile țării în care se află sediul companiei infoMaster.ro. Utilizatorii sunt de acord să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor din acea țară în cazul oricăror litigii legate de utilizarea site-ului.

9. Contact
Pentru orice întrebări, sugestii sau solicitări legate de drepturile de autor și de utilizarea Conținutului site-ului infoMaster.ro, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de contact furnizate pe site.

10. Recunoașterea drepturilor de autor
Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, logo-urile și numele comerciale ale terților menționate sau afișate pe acest site sunt proprietatea exclusivă a proprietarilor lor respectivi și sunt utilizate doar în scopuri de identificare sau descriere. Prezența lor pe acest site nu implică nicio afiliere, sponsorizare, recomandare sau aprobare din partea infoMaster.ro.

Copyright © 2023 infoMaster.ro. Toate drepturile rezervate.