Skip to main content
Acte necesare vanzare apartament

Acte necesare vanzare apartament – Ghid complet

Acte necesare vanzare apartament. Vânzarea unui apartament este un proces care necesită întocmirea mai multor acte pentru a finaliza tranzacția în mod legal și corect. Pentru a vă asigura că nu omiteți nimic important, iată o listă cu principalele acte necesare vânzării unui apartament în România.

Acte necesare vanzare apartament

În primul rând, trebuie să aveți actele care să dovedească faptul că sunteți proprietarul legal al apartamentului pe care doriți să îl vindeți. Acestea includ:

 • Contractul de vânzare-cumpărare inițial sau titlul de proprietate prin care ați dobândit apartamentul. Acesta servește ca dovadă a modului în care ați dobândit proprietatea.
 • Extrasul de carte funciară pentru apartament, emis recent. Acesta arată situația juridică actualizată a proprietății.
 • Certificatul de moștenitor, dacă apartamentul vine dintr-o succesiune. Acesta stabilește modul în care proprietatea v-a fost transmisă prin moștenire.

Aceste acte sunt esențiale pentru a dovedi viitorului cumpărător faptul că dețineți dreptul legal de a vinde apartamentul. Lipsa lor poate bloca vânzarea sau poate genera probleme ulterior.

Documente privind situația apartamentului

Pe lângă dovada proprietății, veți mai avea nevoie și de documente care să ateste situația actuală a apartamentului:

 • Certificatul de performanță energetică, valabil 10 ani, care clasifică eficiența energetică a locuinței.
 • Dovada plății tuturor datoriilor legate de întreținerea apartamentului către asociația de proprietari/locator. Aceasta arată că sunteți la zi cu toate obligațiile financiare.
 • Dovada executării tuturor lucrărilor de reparații majore, dacă este cazul, cum ar fi reabilitarea instalației electrice, sanitare etc. Facturile respective pot constitui dovezi în acest sens.
 • Autorizațiile și avizele obținute pentru orice modificări/reamenajări ale apartamentului. De exemplu, dacă ați renovat recent, autorizația de construcție va fi necesară.

Aceste acte oferă informații importante pentru cumpărător și vă scutesc de posibilele sale întrebări ulterioare privind starea tehnică sau juridică a proprietății.

Acte necesare vanzare apartament 3

Acte personale ale vânzătorului

Ca proprietar/vânzător al apartamentului, va trebui să prezentați și câteva acte personale, precum:

 • Actul de identitate – necesar pentru autentificarea semnăturii pe contractul de vânzare-cumpărare.
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – pentru a dovedi regimul matrimonial. Aceasta este importantă dacă sunteți căsătorit și apartamentul este bun comun.
 • Procura notarială, dacă nu puteți fi prezent personal la semnarea actelor și împuterniciți pe altcineva în locul dumneavoastră.

Aceste acte personale completează tabloul documentelor necesare vânzării, eliminând orice dubiu asupra identității sau statutului vânzătorului.

Alte formalități premergătoare vânzării

În plus față de documentele menționate până acum, mai sunt și alte formalități de îndeplinit înainte de finalizarea tranzacției:

 • Obținerea unui certificat de atestare fiscală pentru apartament de la primăria localității unde este situat. Acesta dovedește plata la zi a taxelor și impozitelor locale pentru respectiva proprietate.
 • Efectuarea unor fotografii clare ale apartamentului, care să arate starea sa la momentul vânzării. Acestea vor fi atașate contractului pentru a evita eventuale dispute ulterioare.
 • Redactarea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare, dacă există aspecte particulare care trebuie stipulate (de exemplu, vânzarea unor obiecte de mobilier împreună cu apartamentul).
 • Anunțuri prealabile la asociația de proprietari și la societățile care furnizează utilități (gaze, energie electrică etc.) cu privire la schimbarea proprietarului.

Ținând cont de toate aceste acte și formalități, puteți aborda cu încredere etapa finală – semnarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notar. Astfel, vă asigurați că tranzacția se desfășoară corect și legal, fără probleme ulterioare cauzate de lipsa unor documente.

Procesul de semnare și autentificare a contractului de vânzare-cumpărare

Odată ce aveți pregătite toate documentele necesare menționate anterior, urmează pasul final – încheierea contractului de vânzare-cumpărare la notar. Iată care sunt pașii de urmat:

 • Stabilirea unei întâlniri cu cumpărătorul la un birou notarial pentru semnarea contractului.
 • Aducerea la notar a tuturor actelor pregătite anterior, în original și copie. Notarul le va verifica și certifica conformitatea copiilor.
 • Discutarea cu notarul a eventualelor clauze speciale care trebuie incluse în contract (legate de garanții, modalitatea de plată etc.).
 • Semnarea contractului de către cumpărător și vânzător (sau împuternicitul acestuia) în fața notarului.
 • Notarul va autentifica semnăturile părților și va înregistra contractul în registrele sale, eliberând câte un exemplar original fiecărei părți implicate.
 • Plata onorariului notarial de către cumpărător, sumă care diferă în funcție de valoarea tranzacției.
 • Depunerea contractului la Administrația Financiară în vederea calculării și plății taxelor aferente vânzării (de către cumpărător).
 • Înscrierea modificărilor în Cartea Funciară pe baza contractului autentificat și a dovezii plății taxelor.

După finalizarea tuturor acestor pași, apartamentul este transferat legal noului proprietar, iar voi nu mai aveți nicio obligație asupra lui. Vânzarea s-a realizat cu succes!

Acte necesare vanzare apartament 2

Așadar, vânzarea unui apartament presupune o serie de acte și demersuri obligatorii pentru ca tranzacția să fie completă din punct de vedere legal. Chiar dacă poate părea complicat la prima vedere, este important să aveți răbdare și să parcurgeți pas cu pas toate etapele, pentru a evita orice problemă ulterioară.

Cel mai important sfat este să începeți din timp pregătirea documentelor necesare, cum ar fi dovezile de proprietate, actele tehnice privind starea apartamentului și actele dumneavoastră personale. Ulterior, cu aceste documente la îndemână, procesul de semnare și autentificare a contractului la notar va decurge rapid și eficient.

Urmând acești pași și cerând sprijinul unui notar de încredere, puteți gestiona cu succes toate formalitățile legale pentru vânzarea apartamentului. Vă veți asigura astfel că atât dumneavoastră, cât și cumpărătorul veți rămâne mulțumiți, evitând orice neplăceri cauzate de acte incomplete.

Dupa cat timp poti vinde un apartament cu credit ipotecar?

Atunci când cumpărați un apartament prin credit ipotecar, există anumite restricții privind vânzarea acestuia într-un interval de timp după achiziție. Mai exact, cele mai multe bănci care oferă credite ipotecare interzic vânzarea apartamentului într-un termen cuprins între 3 și 5 ani de la data obținerii finanțării.

Această limitare se aplică pentru a proteja interesele băncii creditoare, care dorește stabilitate în recuperarea creditului acordat. Dacă ați vinde prea repede, riscul de nerambursare crește. Totuși, pot exista situații speciale în care banca acceptă vânzarea mai devreme, în anumite condiții. De exemplu, dacă rambursați anticipat întregul credit rămas, se poate renunța la limitarea vânzării.

În principiu, cea mai sigură variantă este să respectați termenul din contractul de credit încheiat cu banca. Încercarea de a vinde mai devreme ar putea atrage penalități sau chiar refuzul băncii de a elibera garanțiile pentru finalizarea tranzacției. Cel mai bine este să discutați explicit cu banca posibilitatea vânzării înainte de termen, pentru a evita orice neplăceri.

Cat costa dezmembrarea unui teren la notar?

Dezmembrarea unui teren reprezintă separarea acestuia în mai multe parcele distincte, fiecare cu număr cadastral propriu. Pentru această operațiune este nevoie de serviciile unui notar, iar costurile pot varia în funcție de complexitatea procedurii.

În medie, pentru dezmembrarea unui teren proprietarul va plăti între 200 și 800 lei, în funcție de numărul de parcele rezultate. Taxa notarială este de aproximativ 100 de lei pentru autentificarea actelor. La aceasta se adaugă un tarif de 100 lei pentru fiecare parcelă nouă creată prin dezmembrare.

Alte costuri sunt reprezentate de taxele pentru cadastru, care sunt în jur de 60 de lei pentru fiecare parcelă în parte. De asemenea, se plătesc 50 de lei la primărie pentru obținerea unei noi adrese poștale în cazul fiecărei parcele dezmembrate.

Notarul poate percepe și un onorariu pentru munca de pregătire a documentației în vederea dezmembrării, care variază însă de la caz la caz. Totodată, proprietarul trebuie să suporte cheltuielile cu realizarea planului parcelar de către un topograf autorizat.

În concluzie, pentru o dezmembrare simplă a unui teren în 2-3 parcele, costul total se poate ridica la 500-800 lei, în timp ce pentru un număr mai mare de parcele poate depăși 1000 de lei. discutând direct cu notarul puteți afla o estimare exactă a tarifelor în cazul dumneavoastră particular.

Întrebări frecvente

1. Cât durează în medie procesul de vânzare a unui apartament?
Procesul poate varia, dar în medie, durează aproximativ 3-6 luni de la listarea apartamentului până la finalizarea tranzacției.

2. Care sunt costurile implicate în vânzarea unui apartament?
Costurile pot include comisioanele agenților imobiliari, taxele notariale, impozitele și eventualele costuri de publicitate.

3. Pot vinde un apartament cu datorii?
În general, este recomandabil să achitați orice datorii înainte de vânzare. Cu toate acestea, unele datorii pot fi transferate către cumpărător, dar acest lucru trebuie specificat în contract.

4. Ce se întâmplă dacă cumpărătorul se retrage din tranzacție?
În acest caz, puteți menține avansul plătit de cumpărător, dar puteți căuta un alt cumpărător sau luați măsuri legale în funcție de termenii contractului.

5. Am nevoie de un avocat pentru a vinde un apartament?
Deși nu este obligatoriu, consultarea cu un avocat specializat în tranzacții imobiliare poate fi benefică pentru a vă asigura că totul este în regulă din punct de vedere legal.